Manhagen Gods – renovering af herregård

Når man også skal følge regler for fredning af bygninger, kan det i ekstreme tilfælde betyde slutningen af bygningen. Men ikke i dette tilfælde ved Manhagen Gods. Den nye ejer af godset driver økologisk landbrug og møder i den forbindelse mange forskellige udfordringer. Derfor var det godt, at arkitekterne fra Griebel i Lensahn tog sig godt af sagen.

Da det gamle tag allerede bestod af pandepladeprofiler, og myndighederne på fornuftig vis forlangte, at optikken af taget skulle bevares, kunne de tre år tidligere ”genoplivede” pandeplader anvendes. Blandt de mange farver, som DS Stålprofil har i sortimentet, var det muligt at finde en farve, som lignede den røde farvetone på det gamle tag. På grund af den lave egenvægt af tagpladerne behøvede man ikke at lave komplicerede indgreb i underkonstruktionens statik. Montagen af pandeplader er lige så nemt som ved almindelige trapezplader, og de forskellige taghældninger voldte hellere ikke nogle problemer.

Dette projekt viser, at det ikke behøver at være omkostningstungt at renovere fredede bygninger. Det erkendte bygherren, myndighederne og arkitekterne allerede i planlægningsfasen. DS Stålprofil er glade for, at ”genoplivelsen” af den traditionelle pandeplade var den rigtige beslutning.

Projectfacts
Types of buildings:Homes and holiday homes
Type:Tag
Manhagen Gods – renovering af herregård, Manhagener Weg 3, 24631 LangwedelManhagen Gods – renovering af herregård, Manhagener Weg 3, 24631 LangwedelManhagen Gods – renovering af herregård, Manhagener Weg 3, 24631 Langwedel

DEALER

Find your nearest DS Stålprofil product range dealer

ADVICE

Our consultants are ready to offer advice and to help you

We use cookies to optimize your experience of our website, for statistics and for marketing use.


Accept all cookies Accept necessary cookies Reject all cookies