Cradle to Cradle Certified®
Ambitiøs grøn omstilling hos DS Stålprofil

DS Stålprofil er Cradle to Cradle Certified® Bronze

Cradle to Cradle Certified®

C2C er et designkoncept og en metode, der hjælper virksomheder med at udvikle både produkter og produktstandarder, der kan indgå i den cirkulære økonomi. Konceptet er non-profit, internationalt og verificeret af tredjepart. Kriterierne i produktstandarden bygger på både krævende lovgivning og frivillige standarder inden produkt, genanvendelighed, klima og miljø samt CSR og vurderes inden for fem kategorier:

1. Material Health

Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.

2. Product Circularity

Produkter og processer skal designes, så de kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.

3. Clean Air & Climate Protection

Produktion skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.

4. Water & Soil Stewardship

Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.

5. Social Fairness

Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

Hovedtanken i Cradle to Cradle® produktionsfilosofien er enkel at beskrive: Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser kun forårsage et minimum af spild, specielt forstået som forurening og affald. Restprodukter fra en produktion må søges genanvendt, til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. Rækken af led hvori et produkts materialer kan genanvendes forsøges optimeret.

Produkterne skal være sunde for miljø og mennesker samt have en positiv effekt på økonomien - og dermed indgå i et gentagende eller helt nyt sundt biologisk eller teknisk kredsløb.

Se certifikat
 

Cradle to Cradle Certified® – Score Card

Thomas Rasmussen, CEO, DS Stålprofil fortæller: ”Vi har i lang tid fokuseret på grøn og bæredygtig omstilling og produktion. Vi er en stærk virksomhed som vil være forbillede og leve op til fremtidens høje krav til lav miljøpåvirkning samt en sikker og sund udvikling af bæredygtige byggematerialer. Ligesom vi var først med GreenCoat® stålprodukter i Danmark, var det helt naturligt for os at gå i gang med Cradle to Cradle konceptet, som hjælper os med at holde fokus og sætte konkrete retningslinjer for den grønne profil, vi gerne vil have både på kort og lang sigt – herunder også en god støtte til vores arbejde med de 17 verdensmål”.
 
”Det handler ikke længere kun om at nedbringe CO2-aftryk – men også om sikre, at der kun produceres affald, der kan genanvendes, og at der sker en omstilling af produktionen til at være baseret på vedvarende energi. C2C certificeringen er blot et bevis på, at vi arbejder konstruktivt og kontinuerligt med den grønne omstilling og udvikling af bæredygtige produkter til gavn for verden i dag og mennesker i fremtiden”, afslutter Thomas Rasmussen.

Cirkulær økonomi

I mange år har vores samfund båret præg af lineær økonomi (vugge til grav): Udvinding af råstoffer, fremstilling af produkter, forbrug og smid ud. Ressourcer går tabt i den proces. Derfor har vi brug for den cirkulære økonomi, hvor vi sikrer at produkter og indholdsstoffer indgår i kontinuerlige kredsløb med genbrug og genanvendelse – igen og igen. Skadelige indholdsstoffer skal fjernes, og al produktion baseres på vedvarende energi. I cirkulær økonomi er der ingen ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer værdien.

Cirkulære værdikæder

DS Stålprofil sikrer gennem samarbejde og partnerskaber i hele værdikæden, at alle materialer er uskadelige og indgår i et teknisk eller biologisk kredsløb. I produktionen anvendes fornybare, brugte eller genbrugelige materialer, og det sikres, at brugte materialer kommer tilbage i kredsløb. Det kan være gennem take-back ordninger eller gennem partnerskaber med andre virksomheder.

Cradle to Cradle livscyklus

Cradle to Cradle (C2C) handler om at minimere de negative effekter af produktion og produkt – og fremme de positive effekter på miljø, økonomi og mennesker i hele livscyklussen – præcis som i naturens eget økosystem, hvor overskudsmaterialer og affald enten nedbrydes biologisk eller indgår som næringsstoffer til andre dyr og planter.

DS Stålprofil er den første danske producent af tyndpladestål, der har opnået Cradle to Cradle Certificering® Bronze på hovedproduktgruppen: stålprofiler til tag- og facadebeklædning. C2C certificeringen bygger på en uvildig 3. parts vurdering og krævende dokumentation fra både leverandører og samarbejdspartnere. Derudover er der igangsat en række interne tiltag i forhold til produktion og bæredygtighed – herunder også indkøb i et vindmølleprojekt. Blandt de certificerede produkter er GreenCoat® stålprodukter, hvor en stor del af den traditionelle fossile olie i belægningen nu er erstattet af rapsolie.

Udvikling for fremtiden

Men det er ikke gjort med det. I forhold til C2C’s standarder forpligter DS Stålprofil sig også til at udvikle sig positivt fremadrettet, da certificeringen er dynamisk og kræver fremskridt år for år indenfor de 5 kriterier. Virksomheden forventer derfor også at stige i certificeringsniveau løbende. C2C har fire certificeringsniveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified®: Bronze, sølv, guld og platin.

Læs mere om C2C Certificering

Maksimal levetid og optimal beskyttelse

For at opnå den maksimale levetid på din nye stålbeklædning er det essentielt, at du vælger en overfladebelægning, der kan modstå de klimatiske påvirkninger, som forefindes i netop dit nærområde. Ønskes der samtidig sikkerhed for en høj UV-bestandighed, bør dette også være en del af dine overvejelser.

Kontakt gerne vores salgsafdeling, hvis du ønsker rådgivning til valg af overfladetype. Eller vælg blot den bedste.

Søren Nielsen, Arkitekt MAA "Vandkunsten", vurderer tyndpladeståls klimabelastning til at være på niveau med træbeklædninger, bl.a. fordi der er et meget lille materialeforbrug med pladetykkelser på kun 0,60 mm i forhold til den lange levetid, produktet typisk har.

Hos Vandkunsten har de ligeledes eksperimenteret med genbrug af tyndpladestål, som viser sig at have et betydeligt genanvendelsespotentiale mellem første generationsanvendelse og recycling.

Se hele Søren Nielsens udtalelse og projekt

Korrosionsbestandighed

En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internationale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Standarden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige produkt-elasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser.

Tidligere antagelser, om at en tyk overfladebehandling nødvendigvis er ensbetydende med en god korrosionsbestandighed, er med indførelsen af en ny række overfladebehandlinger ikke længere aktuelle. I stedet for at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosionsbestandighed overfladebehandlingen giver.
 

Alle DS Stålprofils overflader er PVC-fri og dermed miljøvenlige løsninger.

GreenCoat® og livscyklus

Genanvendelighed og en bæredygtig livscyklus er altafgørende parametre i fremtidens byggeri. Også når det gælder løsninger med stål. Derfor tilbyder vi stålløsninger med GreenCoat®, hvor en betydelig del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie.

Mere om GreenCoat®

Portræt billede af: Michael Højgaard Jensen

Kontakt vores specialist

Michael Højgaard Jensen

Arkitektkonsulent DK


Mobil: +45 60 29 45 50


Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies