Livscyklus

Vi arbejder med "Vugge til vugge" filosofien

Hovedtanken i vugge til vugge produktionsfilosofien er enkel at beskrive: Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser kun forårsage et minimum af spild, specielt forstået som forurening og affald. Restprodukter fra en produktion må søges genanvendt, til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. Rækken af led hvori et produkts materialer kan genanvendes forsøges optimeret.

Cirkulære værdikæder

DS Stålprofil sikrer gennem samarbejde og partnerskaber i hele værdikæden, at alle materialer er uskadelige og indgår i et teknisk eller biologisk kredsløb. I produktionen anvendes fornybare, brugte eller genbrugelige materialer, og det sikres, at brugte materialer kommer tilbage i kredsløb. Det kan være gennem take-back ordninger eller gennem partnerskaber med andre virksomheder.

Maksimal levetid og optimal beskyttelse

For at opnå den maksimale levetid på din nye stålbeklædning er det essentielt, at du vælger en overfladebelægning, der kan modstå de klimatiske påvirkninger, som forefindes i netop dit nærområde. Ønskes der samtidig sikkerhed for en høj UV-bestandighed, bør dette også være en del af dine overvejelser.

Kontakt gerne vores salgsafdeling, hvis du ønsker rådgivning til valg af overfladetype. Eller vælg blot den bedste.

Søren Nielsen, Arkitekt MAA "Vandkunsten", vurderer tyndpladeståls klimabelastning til at være på niveau med træbeklædninger, bl.a. fordi der er et meget lille materialeforbrug med pladetykkelser på kun 0,60 mm i forhold til den lange levetid, produktet typisk har.

Hos Vandkunsten har de ligeledes eksperimenteret med genbrug af tyndpladestål, som viser sig at have et betydeligt genanvendelsespotentiale mellem første generationsanvendelse og recycling.

Se hele Sørens Nielsens udtalelse og projekt

GreenCoat® og livscyklus

Genanvendelighed og en bæredygtig livscyklus er altafgørende parametre i fremtidens byggeri. Også når det gælder løsninger med stål. Derfor tilbyder vi stålløsninger med GreenCoat®, hvor en betydelig del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie.

Mere om GreenCoat®

Korrosionsbestandighed

En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internationale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Standarden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige produkt-elasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser.

Tidligere antagelser, om at en tyk overfladebehandling nødvendigvis er ensbetydende med en god korrosionsbestandighed, er med indførelsen af en ny række overfladebehandlinger ikke længere aktuelle. I stedet for at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosionsbestandighed overfladebehandlingen giver.
 

Alle DS Stålprofils overflader er PVC-fri og dermed miljøvenlige løsninger.

Portræt billede af: Nils Vishart

Kontakt vores specialist

Nils Vishart

Projektberegner


Tlf.: + 45 96 57 28 07


www.linkedin.com/company/ds-st-lprofil-a-s/

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Acceptér alle cookies Acceptér nødvendige cookies Afvis alle cookies