Vi arbejder med de 17 verdensmål

De 17 verdensmål

Den private sektor er afgørende for at opfylde FN's 17 globale bæredygtighedsmål, de klimamål, der blev vedtaget på COP21 og EU's vision om cirkulær økonomi. Her spiller DS Stålprofil en vigtig rolle med sin ekspertviden inden for ressourcespørgsmål og investeringer i ny teknik samt forskning og udvikling. Sammen øger vi værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle 193 lande i FN til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre en god uddannelse, sikre en bedre sundhed for alle, sikre anstændige jobs, mere bæredygtig økonomisk vækst, fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og at styrke internationale partnerskaber.

Vi opfylder 11 af de 17 verdensmål (2019)

3 - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
4 - Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
5 - Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
6 - Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.
7 - Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
8 - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
9 - Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
11 - Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
12 - Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
13 - Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
15 - Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Vil du vide mere om de 17 verdensmål?

Her får du et hurtigt overblik...

Læs mere her

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Acceptér alle cookies Acceptér nødvendige cookies Afvis alle cookies