DS Stålprofil arbejder med de 17 verdensmål

Den private sektor er afgørende for at opfylde FN's 17 globale bæredygtighedsmål, de klimamål, der blev vedtaget på COP21 og EU's vision om cirkulær økonomi. Her spiller DS Stålprofil en vigtig rolle med sin ekspertviden inden for ressourcespørgsmål og investeringer i ny teknik samt forskning og udvikling. Sammen øger vi værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle 193 lande i FN til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre en god uddannelse, sikre en bedre sundhed for alle, sikre anstændige jobs, mere bæredygtig økonomisk vækst, fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og at styrke internationale partnerskaber.

Vi har lige nu særligt fokus på følgende af verdensmålene: 5, 8, 12, 13 og 17.

5 - Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
8 - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
12 - Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
13 - Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
17 - Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

Mål 5: Ligestilling mellem køn

Med særlig opmærksomhed på ligestilling mellem køn ønsker vi at styrke alle kvinder og pigers muligheder på alle niveauer. Hos DS Stålprofil anser vi naturligvis alle køn som lige, og det betyder også, at vi tilbyder samme grundlæggende læringsforløb / træning samt relevant efteruddannelse. Vi har løbende fokus på udvikling af alle vores medarbejdere - både på det faglige og det personlige plan. Vi ansætter såvel piger og drenge i vores trainee-stillinger og tilbyder ansættelse efter kvalifikationer uden skelen til køn.

Ovenstående tager afsæt i delmål 5.c.

Mere om karriere og muligheder hos DS Stålprofil

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Via innovation og løbende teknologisk opgradering ønsker vi at skabe en højere økonomisk produktivitet og et anstændigt arbejde for alle vores medarbejdere. Vi mener, at det sikrer bæredygtig vækst og udvikling af virksomheden til gavn for både medarbejdere og bundlinje. DS Stålprofil ønsker desuden af være et naturligt valg for unge, der ønsker en uddannelse eller trainee-mulighed og dermed bidrage til en sund udvikling i samfundet, hvor de unge bliver en del af arbejdsmarkedet og kommer godt i gang med livet.

Emnerne ovenfor indgår i delmål 8.2, 8.5, 8.6 samt 8.8.

Søg job hos DS Stålprofil

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektivt at styre naturressourcerne, at øge mulighederne for genbrug, reducere affald samt korrekt bortskaffelse af giftigt og forurendende affaldsprodukter. DS Stålprofil producerer med GreenCoat® stål fra SSAB, som har mange positive initiativer igang i forhold til produktudvikling i retning mod at mindske naturressourcer samt sikre en bæredygtig produktion - herunder fossilfri produktion i 2026 (delmål 12.c). Stålplader til tag- og facade leveres desuden med økologisk overfladebehandling baseret på svensk rapsolie. 

DS Stålprofil har indgået samarbejder og partnerskaber i hele værdikæden for at optimere materialer og forbrug, så det sikres at indgå i et teknisk eller biologisk kredsløb. I produktionen anvendes, fornybare, brugte eller genbrugelige materialer, hvor det er muligt, og brugte materialer bringes tilbage i kredsløb.

Delmål 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 samt 12.c er vores særlige fokuspunkter.

Mere om miljø og bæredygtihed hos DS Stålprofil

Mål 13: Klimaindsats

DS Stålprofil arbejder med "Vugge til vugge" certificeringen også kaldet "Cradle to Cradle" (C2C), som kræver, at vi er opmærksomme på klimapåvirkningerne forbundet med produktion. Vi gør en aktiv indsats for at imødegå disse påvirkninger ved brug af vedvarende energi og købskompensation. På denne måde bidrager vores C2C certifiicering til at nå mål 13. Derudover arbejder vi med moderne metoder og indfører nye teknologier løbende, der sikerer en energieffektiv produktion og udvikling til gavn for klimaet.

Mere om C2C og verdensmålene

Mål 17: Partnerskaber for handling

Hos DS Stålprofil deler vi FN’s centrale pointe om, at vi skal stå sammen for at ændre verden. Derfor indgår vi i partnerskaber med virksomheder, ngo’er og andre organisationer, der ligesom os ønsker at bidrage til cirkulær økonomi i byggebranchen.


Vi arbejder med meningsfulde partnerskaber på vores hjemmemarkeder – Danmark og Tyskland:


Biobaseret overflader og fossilfri stålproduktion (GreenCoat® - SSAB.se
I fælles front for Cradle to Cradle (Vugge til Vugge certificering)

 
Foruden de nævnte partnerskaber er vi medlem af de ledende organisationer inden for bæredygtigt byggeri i Danmark og Tyskland:

 
I Tyskland hedder organisationen IFBS Internationaler Verband für den Metallleichtbau og som via medlemskab af organisationen DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen arbejder for bæredygtighed på det sociale, økonomiske og miljømæssige plan – både undervejs i byggeprocessen og i det færdige byggeri. Certificeringen DGNB blev lanceret i 2008.
 
I Danmark er vi medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

Vil du vide mere om de 17 verdensmål?

Her får du et hurtigt overblik...

Læs mere her

Portræt billede af: Michael Højgaard Jensen

Kontakt vores specialist

Michael Højgaard Jensen

Arkitektkonsulent


Mobil: +45 60 29 45 50


Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies