Bæredygtig produktion til grønne byggeprojekter

Bæredygtig produktion & byggematerialer

Miljøbevidst virksomhed

Vi har opnået Cradle to Cradle Certified® Bronze for vores hovedproduktgruppe af stålprofiler til tagbeklædning og facader. 
Blandt de certificerede produkter er stålløsninger med GreenCoat®, hvor en betydelig del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie. Det er et godt eksempel på, hvordan DS Stålprofil udvikler nye løsninger, der holder længe og er lette at genanvende i en sund og sikker livscyklus. Hensynet til miljø og bæredygtighed er et kernepunkt i den måde, vi driver vores virksomhed på. Hvor det er teknisk muligt, tilstræber vi den mest miljørigtige produktionsmåde. Vi tænker bæredygtighed ind allerede fra projekterings- og planlægningsfasen og herefter i det efterfølgende biologiske og tekniske kredsløb, som produktet indgår i.

Bæredygtige byggematerialer

Stål er et alsidigt og bæredygtigt byggemateriale og derfor også et attraktivt valg, hvis man ønsker at højne bæredygtigheden i byggeriet. Tyndpladestål har et meget lille materialeforbrug (pladestykker på kun 0,60 mm), en lang levetid og et minimum af vedligehold, hvilket giver en mindre klimabelastning. 

Genanvendelse af byggematerialer

Hos DS Stålprofil arbejder vi dedikeret med upcycling af vores byggematerialer. Restprodukter fra en produktion bliver således i videst mulig omfang genanvendt i produktionen af nye produkter, hvorved spild, forureing og affald minimeres bedst muligt.

Livscyklus - Cradle to Cradle Certified®

Verdens mest avancerede koncept for produktion af produkter, der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Læs mere

DS Stålprofil bæredygtig produktion

GreenCoat

Den perfekte overfrakke til dit grønne byggeri!

Læs mere om produktet

Byg bæredygtigt – med dokumentation

Environmental Product Declarations (EPD): Gennemsigtighed og troværdighed

Læs mere

GreenCoat® DS Stålprofil

De 17 verdensmål

Vi arbejder med 5 af de 17 verdensmål (2022)

Læs mere her

Respekt for miljø og medarbejdere

Medarbejderne er på alle måder vores vigtigste ressource, og vi arbejder løbende på at sikre sunde arbejdsforhold.

Det gælder særligt i forhold til at forebygge arbejdsbetingede skader, hvor vi gennem grundig instruktion og indføring sikrer, at nye medarbejdere, og specielt unge medarbejdere, fra første dag er fortrolige med sikkerhedsreglerne og vores procedurer. 

DS Stålprofil er kendetegnet ved en flad og åben organisaton, hvor alle viser initiativ og tager ansvar. Du vil derfor opleve en virksomhed præget af kompetence, arbejdsglæde, imødekommenhed og beslutningskraft.

Følg os og oplev vores forhold til bæredygtighed

Du får løbende inspiration på vores Instagramprofil

Følg os

Lyst til at blive klogere på, hvad vi kan tilbyde dig som arkitekt? Download vores Arkitekt Portfolio "Let's Talk Steel" og få inspiration og specialviden om byggeri med stål.

Download Arkitektur Portfolio

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies